NONGO/DOLO

zimaj travay

Piti-piti toti ka monté montangn

Gidi-gidi pa ka maré pagra

Sa paj a ka monté piti-piti. Larèstan-an ké swiv.

Ba soukou, ba féni, ba tchaï
Poul sasé pangnen, pangnen kouvri li

Baana néé méki bakouba, bakouba néé méki baana.
Chyen pa ka fè chat.

Baboung mofou kii baboung.
Tout manjé bon pou manjé, tout palò pa bon pou di.

Bangui satou na gogo anga gogo é méti.
A ban kourt ki fè gogo kontré.

Bifo fii chibi mati ossou, chibi fii.
Lò barb ou vwézen ka pran difé, rouzé oupa.

Boko bakichi bété moo béé ana.
Valé kracha miyò pasé gòj sèk.

Bossou o gnang té a sa doo gnampiki.
Chak kochon gen yé sanmdi.

Dagou abi fo fotou ma a néé waka a fo pachi.
Chyen gen kat pat, men i pa ka fè kat chimen.
 
Gidi-gidi pa ka maré pagra.
 
Diya dédé a fika pina gui bouba, doong toli.
Kayakou mouri lésé mizè pou so lapo.

Dou fii mofou, na fi you, dou fou you ana na fou goni man, mongui toli.
Valé kracha miyò pasé gòj sèk.
 
Famii néé poli a tou moussoudé.
Disan pès pasé dilo.

Féelé fou boto mé m'baki néé fatou.
Jandanm lakaz pa ka fè priz.

Foo kaï a chiibong a o gnang fou in béé fouou.
Débriyé pa péché.
 
Sa ki an mo bèk pòkò di mo, a sa ki an mo vant.

1
Oun chyen gen kat pat, i pa ka fè kat chimen
Dagu abi fo futu ma a néé waka fo pachi

2
Kayakou mouri i lésé mizè pou so lapo
Diya dédé a fika pina gi buba

3
Jansiv té la anvan dan
Tifi méti bé dé fochi tifi
Édé wiwii bé dé fochi bayba

4
Sa ou fè sa ou wè
Éfii paandi bung, na bung yu o féni. Éfii paandi ogi, na ogi yu o féni
Éfu yu é nyan awaa, yu mofu mu lébi

5
Valé kracha miyò pasé gòrj sèk
moso lanmori miyò, pasé kasav sèk
Boko bakichi bété moo béé ana
Pina fu udu da yu é boong tétéy

6
Jandanm lakaz pa ka fè priz
Féelé fu boto mé m'baki néé fatu

7
débriya pa péché
Foo kay a chiibong a o nyan fu en béé fuu

8
Kayman kouri paré lapli i tonbé a dilo
Kayman long gi alen a kay a wata

9
Ravèt pa gen rézon divan lapòt poulayé poul
Kakaaka nàà léti na foo mofu

10
Jako di : sa ki an mo bèk pòkò di mo, a sa ki an mo fal ki di mo
Kechkinako san di dé na mi ana na fu goniman, san di dé na mi mofu na fu mi, mongi toli

11
Vitman bon, dousman bon osi
Saafi saafi bung, échi échi bung

12
Konté asou chodyé ou bèlmè, ou ka dronmi san soupé
Mi néé téki yu alen paandi mi kalu
Sama ana an poy tapu i féchi


13
Jou malò pa gen panga
Ongooku néé baaka éké alen

14
Divan tanbou galman pa la
Puu kon, puu kon, na fu ala man, ma té a kay oli mé mi koti, na fu mi wawan, diya toli

15
Oun lanmen lavé ròt
Sama fuka, na yu fuka

16
Sa ki pa bon pou zwa, pa bon pou kanna
San di an bung fi yu an bung fu a taawan

17
poul pa gen dilo pou li bwè, kanna gen pou li lavé
San kaka foo é ali a doti, dokichi é soukou en fu guli

18
poul abitwé graté ; mété li lasou ròch, li wa graté osi
Supung bé gwen-enti fu koti gaan tonton, na fu té a gaan pééchi

19
soda sou konnèt yé kapitenn
Taku méti sabi pé a é chibi en gogo

20
randé sèvis ka bay maldo
Tangi fu bung na kodja
Yu kiing a sama féchi anga chibi néfin, néen a kiing du fu yu anga boko bata

21
A pou dronmi ké poul pou savé si yé ka ronflé
Wan osu dii néé tang, yu nà sabi pé a é léki

22
Zòrè pa gen kouvèti
Yéchi na waa osu

23
Ou pa pouvé kouri ké graté ou platpyé, an menm tan
Yu an man péé dam da yu é baka bolong
Yu nà man tan a soo waki boto a liba

24
rayi chen, mé pa jen di, yé ka manjé bout sigal
rayi chen, mé pa  di, so dan nwè
rayi chyen di so dan blan
Yu mu taki a dagu chiking tchobo, ma yu mu taki en tifi kiingNou pran sa Nongo-ya annan : Nongo ; Serge ANELI, Cayenne, Mi Wani Sabi/Apelguy-Les deux fleuves. Guyane, 1990.

[viré-monté lajòrnen kréyòl]

 

larèl blé

  | KAZ KAMALAKULi (maisons de Kamalakuli) | PAGRALiVKONT KRAKÉMANTÒ (la bibliothèque de Krakémantò) | CHANTÉ KANTiK (chants de noël) | LAJÒRNEN MANNYÒK (journée du manioc) | LAJÒRNEN NASYONNAL ENDJEN BRÉZiL (journée nationale de l'amérindien au Brésil) | KARBÉ-KONT (ateliers-contes pour enfants) | LARÈL (charte) |LiSTWÈ KAMALAKULi (l'histoire de Kamalakuli) |LAPO LiVKONT LAGWiYANN (couvertures de livres de contes guyanais) |KONT NWÉL : NWÉL KOROSONi--an kriyòl.-- en français. |KONT LÉKÒL (une expérience de conte au collège) |MALAN (bulletin de Krakémantò) |KRAKÉMANTÒ (Krakémantò quelques actions) |DOLO/NONGO (proverbes) |KANNAVAL (carnaval) |28 ÒKTÒB LAJÒRNEN ENTÈRNASYONNAL KRiYÒL (journée internationale du créole) |KONT / ANASi TOLiLi / MATO (contes) |KAMALAKULi MATO 1999/2001 (festivals 1999/2001)| KAMALAKULi MATO 2003 (festival 2003)| KAMALAKULi MATO 2005 (festival 2005)| RAPÉ LAFONTENN (Jean de La Fontaine rapé)| KRAKÉ DAMAS (Léon-Gontran Damas rapé)| KETi  KOTi 2002 (la 2de Abolition de l'Esclavage-palò freedom) |KETi  KOTi 2004 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) |VÉYÉKONT LATOUSEN (KONT KÉ TEMBE) (veillée-contes de La Toussaint/contes et art plastiques) |VYANN KÉ JiBYÉ PÉY-A (faune dans les langues de Guyane) |LA TERRE DES PARiAS (présentation du cd) |PAGRALiV KONT (bibliographie contes) |PAGRALiV (bibliographie créoles et langues guyanaises) |MASAK (devinettes) |MAY (liens) |


| KOURiLÈT (courriel)-zimaj kourilèt :krakemanto@krakemanto.gf |

[souzèv (menu)]