MÉSYÉKRAK !!!
MONTO WA !!!
DAYTiNG !!!


AYÉROPÒR SEPELU
ayéropòr SEPELU
Pétisyon "Ayéropòr SEPELU"-------> <--------pasaj
Pasaj Marso...
Roun èspo skwat di Émannwèl DURO ké Loran SCHMiDT


lafich 60 visaj
60 lannen, 60 vizaj...
A roun lègspozisyon pou 60 lannen, 60 yali Kamalaklui !!!


yabon
Y' A BON... (installation/squat)
A roun lègspozisyon MANU DURO roun vayan tembéman gwiyannen !!!


LiV LÉKÒL LANNG LAGWIYANN ( bibliographie d'ouvrages à l'attention des élèves sur les langues guyanaises)
A pa dé liv ki ja soti ! Alé gadé yé. gangnen roun film osi asou roun klas kréyòl !
Roulo-Bravo pou LCR Lagwiyann ki divan toubonnman !


KETi KOTi 2009 (commémoration 2009 de la 2de Abolition de l'Esclavage documents d'époque à télécharger)
10 JWEN 1848 - 10 JWEN 2009, A 2zyenm LABOLiSYON LÈSTRAVAY POU TOUT GWiYANNEN.
161 lannen KETi KOTi (CHENN PÉTÉ).
Ki BLANNG, ki BUSiKONDESAMA, ki CHiNWA, ki ENDJEN, ki KOULi, ki KRÉYÒL... kéròtankò,
ki nou lé ki nou pa lé a roun bi listwar pou tout gwiyannen. 159 lannen !!!
Sa lannen-an pa gen siléma Lafrik, nou ka fè Mois de la Mémwar. Déztrwa dokiman lépòk pou télécharjé ké voyé a lari, pavwézé mir...opiyaj
logo le temps des poètes
TAN PORENM 2009 ké 2008 (le printemps des poètes)
Nou pa gen "printemps" isi a ;=) Nou ka voyé opiyaj trak poyétik !bando waka liv
nou ka mété liv tout koté Kamalakulifoto césaire

EïA POU CÉSAiRE  (hommage à Aimé CÉSAiRE)
Lonnò-Rèspé pou Aimé CÉSAiRE sanmdi 19 avril 2008 atè Pagralivkont Krakémantòfoto damas
SONJÉ DAMAS (hommage à Léon Gontran DAMAS)
Lonnò-Rèspé pou Léon Gontran DAMAS  vandrédi 28 mars (tan i fèt)2008 atè Pagralivkont Krakémantò

KAZ KAMALAKULi  (maisons de Kamalakuli)
 Pou "Les Journées du Patrimoine" 24yenm bi,  sanmdi 15 sèktanm 2007,
KRAKÉMANTÒ ké l'A.T.A.M. mété divan, NOU lavil Senloran  kilédi kartyé dépi lari Légliz jouk lari Tyèr.
 La Ville Coloniale, Paroles de Kaz, Palò Gangan


PAGRALiVKONT KRAKÉMANTÒ  (la bibliothèque de Krakémantò)
toucho Toucho ! Zòt ké pwé vini asiz pou li liv oben kouté CDK7 asou kont toutalantou latè.
Nou ka antann zòt !
koté : PRAGRALiVKONT KRAKÉMANTÒ
8 bis, lari Marso
97320 Kamalakuli (Senloran Maroni)
téléfonn : 0594 342 810
kourilèt : krakemanto@wanadoo.fr


KETi KOTi 2007 (commémoration 2007 de la 2de Abolition de l'Esclavage)
10 JWEN 1848 - 10 JWEN 2007, A 2zyenm LABOLiSYON LÈSTRAVAY POU TOUT GWiYANNEN.
159 lannen KETi KOTi (CHENN PÉTÉ).
Ki BLANNG, ki BUSiKONDESAMA, ki CHiNWA, ki ENDJEN, ki KOULi, ki KRÉYÒL... kéròtankò,
ki nou lé ki nou pa lé a roun bi listwar pou tout gwiyannen. 159 lannen !!!
Roun ran nou gangan soti LAFRiK, kidonk sa lannen-an nou viré wè SiLÉMA LAFRiK
(Rendre un hommage à l'Afrique qui a payé un lourd tribut lors de la traite négrière.
Se souvenir qu'une bonne partie de la population (Busikondésama, Kréyòl) sont en partie des descendants de ce continent saigné par l'esclavage.
Partager cette mémoire avec toutes les autres composantes de la population.
Donner un aspect festif et convivial à cette commémoration. Tout le monde se retrouve en plein air comme au temps d'antan où les familles échangeaient ensemble, prenaient le frais sur le pas de leur porte, sur la place du village, sous le carbet central...
Enrichir la connaissance et la tolérance culturelle en donnant à voir un autre type de cinéma, une autre façon  de montrer, de voir et de penser le monde.)


Kannaval (carnaval)
Pa benzwen palé, zòt ja savé;=).ti tipanwèl
PANWÈL POU KOLORYÉ !!! (Père Noël à colorier!!!)
Men roun Panwèl ki pé ké toufé, ki pé ké pran lapli, lò i ké vini nou lakaz ;=)


CHANTÉ KANTiK, CHANTÉ NWÈL (cantiques de Noël)
Dépi tan di nou gangan, yé ka chanté kantik atè Lagwiyann.
A Fòs Jozèf té boulé, Jozèf dronmi dérò !!!


SWiTi BEDAKi ! BON NWÈL ! (un conte de noël)
Lannwèl rivé, lapli ka tonbé, kotofyo ka volé, pétar ka pété, chanténwèl ka roulé, a rounsèl bwè ké manjé. Men pa bliyé ké sa zafè bouden paysèk, i gen roun lafanmi ka wè lanmizè : a lafanmi Tchotcho (kochon). Men roun ti kont pou yé : NWÉL KOROSONi an kriyòl. NOËL À KOROSSONi en français.
Switi Bedaki ! Bon lannwèl ! , asou menm balan pou 2007 : Bon lannen ! Bun yali ! Aseli siliko ! Akounoudi-a !
Men tansyon ! granmoun-yan di : "ANMiZÉ PA BLiYÉ OU KÒ !   


KARBÉ-KONT BOTAN 2006 (ateliers-contes pour enfants grandes vacances (d'été ;=)) 2006)
aprè Manfeï Obin, pou vakans Latousen, Fayo, pou vakans Kannaval, Jean-Claude Duverger pou vakans Lapak, a té 4yenm Karbé-Kont ki ké fèt pannan vakans (d'été ;=)) Botan ké Odile Armande-Lapierre.


KETi KOTi 2006 (commémoration 2006 de la 2de Abolition de l'Esclavage)
10 JWEN 1848 - 10 JWEN 2006, A 2zyenm LABOLiSYON LÈSTRAVAY POU TOUT GWiYANNEN. KETi KOTi (CHENN PÉTÉ) Ki BLANNG, ki BUSiKONDESAMA, ki CHiNWA, ki ENDJEN, ki KOULi, ki KRÉYÒL... kéròtankò,
ki nou lé ki nou pa lé a roun bi listwar pou tout gwiyannen. 158 lannen !!!
Roun ran nou gangan soti LAFRiK, kidonk sa lannen-an nou viré wè SiLÉMA LAFRiK


KiYELE EMAMi - LAJÒRNEN MANNYÒK (journée du manioc)
Dimanch 7 mé atè Awala-Yalimapo, a té  LAJÒRNEN MANNYÒK. - KASABA - KASiLi - KiYELE - MANNYÒK - YUPO - MANiHOT - MANiOC -. I té gangnen mannyòk annan tout lasos.
Bagaj-a bout ké kontèr !


MANGA LAJÒRNEN NASYONNAL ENDJEN BRÉZiL (journée nationale de l'amérindien au Brésil)
19 AVRiL, a té  LAFÈT TOUT ENDJEN BRÉZiL. Vilaj MANGA (bò di Oyapòk), fè so lafèt li osi.
Annan sa vilaj-a Endjen Karipuna ka palé Kheuol (kréyòl). A yé lanng manman atò.
A bon Kheuol tan lantan yé ka palé.


KARBÉ-KONT (ateliers-contes pour enfants)
aprè Manfeï Obin, pou vakans latousen, Fayo, pou vakans kannaval, a té 3zyenm Karbé-Kont ki fèt pannan vakans Lapak ké Jean-Claude Duverger


  KAMALAKULi MAT0 5yenm bi 7, 8 ké 9 jwiyé 2005 (festival international des conteurs 5ème édition-juillet 2005)
A NOU GRAN KONTRÉ KONTÈR, NOU MAYOURi KONT. "LA NUiT DES CONTEURS".
Ké kontèr : Gwadloup, Kotdivwar, Lafrans, larényon, Martinik, Sentlisi, Sirinanm ké Lagwiyann.

ANANCHi TOLi - ANASi EKALi - ANASi TOLiLi - BA'EKWÖT - CONTE - CUENTO - DA NEEG - ESTWA - iSENULUPiLi EKALi - KONT - KUNTU - MALAN - MATO - TALE - WAKiLiTHO DJAHÜ -


28 ÒKTÒB 2004 LAJÒRNEN ENTÈRNASYONNAL KRÉYÒL
PRONMYÉ LYANNAJ KRÉYÒL DiVAN LALWA atè LANMÉRi KAMALAKULi
(28/10/04 Journée internationale du Kréyòl : premier mariage en Kréyòl à la mairie de Kamalakuli)
YÉ MAYÉ KANMEN !!!;=)
Men osi : LO PROMiÉ MARiAZ KRÉOL LARÉNYON 28 ÒKTÒB 2006.


KETi KOTi 2004 ( la 2de Abolition de l'Esclavage)
10 JWEN 1848 - 10 JWEN 2004, A 2zyenm LABOLiSYON LÈSTRAVAY POU TOUT GWiYANNEN. KETi KOTi (CHENN PÉTÉ)
Ki BLANNG, ki BUSiKONDESAMA, ki CHiNWA, ki ENDJEN, ki KOULi, ki KRÉYÒL...
kéròtankò, ki nou lé ki nou pa lé a roun bi listwar pou tout gwiyannen.
Roun ran nou gangan soti LAFRiK, kidonk sa lannen-an nou ké wè SiLÉMA LAFRiK


PAGRALiV (bibliographie sur les langues guyanaises)
Zòt ké trouvé liv asou lanng ALOUKOU, DJOUKA, KALiNYA, KRÉYÒL, LOKONO, PALiKOU, PAMAKA, SAMAKA, SRANAN, TÉKO, WAYANPi, WAYANA, ...


LiSTWÈ KAMALAKULi la véritable histoire de kamalakuli (Saint-Laurent du Maroni)
Yé toujou di nou ki listwè Kamalakuli a té listwè pòpòt rounso.
ANWA ! "Jansiv té la anvan dan" alé gadé-wè pou konnèt timoso listwè "Saint-Laurent du Maroni" !!!


i FÈT !!!
KAMALAKULi MAT0 4yenm bi 3, 4 ké 5 jwiyé 2003 (festival international des conteurs 4ème édition-juillet 2003)
dédié à défunt "TATAV"
A NOU GRAN KONTRÉ KONTÉZ, NOU MAYOURi KONT. DJAL NETi, sa lannen-an a fanm rounso ki bay palò !
Ké kontéz : Dominik, Gwadloup, Lafrans, larényon ké Lagwiyann.
DJAL-FANM-FEMME-HiARO-MULHER-MUYÈ-TiNO-UMAN-WAiWi-WELii-WOLii-WOMAN

CARiFESTA 8yenm bi SiRiNANM !
Carifesta, a gran mayouri lakiltir annan Lakarayib.
Sa lannen-an i ka fèt bòdi Lagwiyann koté nou blada-ya atè Sirinanm. Soti 25 out pou 30 out 2003. Viv Lakarayib !
NOU SA AYMARA MENM BASEN !  Wi MOKSi-MOKSi !


Tatav mouri  !  : Octavius Pamphile que nous appelions tous, affectueusement, "Tatav" s'en est allé ;=(
Lonnò ké rèspé pou so lasosyasyon MASAK ki lovri léyon-an nou ka kontinwé sabré. JANSiV TÉ LA ANVAN DAN !


LAPO LiVKONT LAGWiYANN(couvertures de livres de contes guyanais)
Men pou sa ki k'alé lakaz-prété-liv oben koté chinwa-liv lò zòt ké bité ké sa lapo-ya, zòt ké savé a LiVKONT LAGWiYANN. Pou sa ki pa té savé zòt ké wè ki gangnen rounlo ké roun patché.


CONTER UN ART DE LA PAROLE Premières journées d'études sur les pratiques artistiques, orales,narratives contemporaines Vendôme 2002
A roun gran Mayouri Kont ka fèt Lafrans pabò di Vendôme. A CLiO (Centre de Littérature Orale) ka mété sa atè.
Yé té vini kaba annan nou fèstival kont KAMALAKULi MATO


KONT LÉKÒL (le conte à l'école) (PROJET CLASSE À PAC SUR LE CONTE, DE LA CLASSE 609 DU COLLÈGE RÉPUBLIQUE)
A timoun kolèj Répiblik ki djoubaté asou kont Lagwiyann (Aloukou, kriyòl, Palikour)  Vayan timoun-yan, piskétan "GRAN KOUTÉ PITI, PITI KOUTÉ GRAN !"


PAGRALiV KONT / KALEDA / BUKU (bibliographie de contes de Guyane et d'ailleurs)
Zòt ké pwé gadé tout kalité tit liv asou kont, piskétan i GEN ROUN TAN POU PALÉ, i GEN ROUN TAN POU Li !


PALÒ NOU GANGAN / TAKiFOSiTEN / MALAN (les archives orales en Guyane)
Soti 9 rivé 12 sèktanm 2002, i ké gangnen roun mayouri asou PALÒ NOU GANGAN (ARCHIVES ORALES). Zòt ké trouvé déztrwa dékatman asou sa bagaj-a. "PITI KOUTÉ GRAN, GRAN KOUTÉ PITI"
Lonnèr ké rèspé pou mouché RAMON CASTOR ansyen Mèt CDDP Lagwiyann, ki pronmyé-vayan lévé lanmen asou sa.


LA TERRE DES PARiAS (présentation du cd)
Mèrkrédi 7 out 2002, nou jenn rapèr-ya (kontèr a yé gangan) baylavwa pou yé nouvo DIKS (CD) : "LA TERRE DES PARiAS" Laplas Lapalmis, 8èr aswé atè Kayenn, reggae, ragga, hip-hop, R'nB tonbé dou !


VYANN KÉ JiBYÉ PÉY-A (la faune dans les langues guyanaises)
Sanmdi 22 jwen 2002 a té Lajòrnen Lalirondaj. Nou bay déztrwa kont asou vyann ké jibyé Lagwiyann. Zòt ké pouvé wè yé ké yé non annan lanng Lagwiyann (alukutongo, fransé, kali'na, kréyòl, lokono, parikwaki, teko ké wayanpi).


KETi KOTi (l'abolition de l'esclavage)
10 JWEN, A LABOLiSYON LÈSTRAVAY POU TOUT GWIYANNEN. KETI KOTI (CHENN PÉTÉ)
Ki BLANNG, ki BUSiKONDESAMA, ki CHiNWA, ki ENDJEN, ki KOULi, ki KRÉYÒL...
kéròtankò, ki nou lé ki nou pa lé a roun bi listwar pou tout gwiyannen.


KRAKÉ DAMAS (le poète LÉON GONTRAN DAMAS rapé !)
A POU NOU GRAN FONNKÉZÈR LÉON GONTRAN DAMAS.
Sanmdi 16 mwa di mars 2002 pou "Le PrinTemps des Poètes 2002", rapèr, tòster, mèt-palò baylavwa asou
porenm DAMAS.


RAPÉ LAFONTENN (le fabuliste JEAN DE LAFONTAINE rapé !)
Pou zafè "Le PrinTemps des Poètes 2001", nou rapé Lafontenn. Annan lanng : BUSiKONDESAMA TONGO, KALi'NA, KRiYÒL.


MAY (liens)
Men déztrwa lyannaj asou twél-arengnen-an


KAMALAKULi MATO 2001(festival international des conteurs 3ème édition-juillet 2001)
A NOU GRAN KONTRÉ KONTÈR, NOU MAYOURi KONT (3zyenm bi).
Ké kontèr : Dominik, Gwadloup, Lafrans, larényon, Martinik, Sentlisi, Sirinanm, ké Lagwiyann.
Mi FOTO A YO ! (men yé potré:=)

Kont / Anasi tolili / Mato (contes)
Piti-piti zòt ké vé trouvé isi-a kont Gwiyannen :
Aloukou, Djouka, Kalinya, Kriyòl, Lokono, Palikou, Samaka, Tékò, Wayana, Wayanpi.


28 òktòb Lajòrnen Entèrnasyonnal Kriyòl (la journée internationale du créole 28 octobre)
Isi-a nou ké bay zòt déztrwa bi asou lanng kriyòl.


VÉYÉ-KONT LATOUSEN/KONT KÉ TENMBÉ (veillée-contes de la Toussaint/contes et arts plastiques)
Vandrédi 1yé novanm, a Latousen. Nou ka viré sonjé tout nou gangan ki alé wè Bazil. Nétyé tonm, limen bouji kéròtankò.
Konvwé F.A.M. ka fè roun lavéyé-kont Latousen sa jou-a atè Monnsinéri. A roun bagaj ki toujou fèt tanlontan pou tout moun mouri. A POU NOU SONJÉ NOU GANGAN PISKÉTAN : "SA OU PA KONNÈT GRAN PASÉ'W"


DOLO/NONGO (proverbes guyanais)
Dolo, Nongo, tousa a palò nou gangan pou mennen kannon nou lavi.


KRAKÉMANTÒ (nos actions)
A kisa KRAKÉMANTÒ ? Kisa nou fè ? Kisa nou ké fè ?


MALAN (notre bulletin)
A jòrnal KrakémantòPa pè voyé zòt koullanmen ké zòt késyon pou

KRAKÉMANTÒ

krakemanto@wanadoo.fr

larel

     | Y'A BON.. ( exposition...squat! )| TAN PORENM ( tracts...poétiques! ) | WAKALiV ( libérons les livres! ) | EÏA POU CÉSAIRE ( 19 avril 2008 hommage à Aimé Césaire) | SONJÉ DAMAS (28 mars hommage à Léon Gontran Damas) | KAZ KAMALAKULi (maisons de Kamalakuli) | PAGRALiVKONT KRAKÉMANTÒ (la bibliothèque de Krakémantò) | CHANTÉ KANTiK (chants de noël) | LAJÒRNEN MANNYÒK (journée du manioc) | LAJÒRNEN NASYONNAL ENDJEN BRÉZiL (journée nationale de l'amérindien au Brésil) | KARBÉ-KONT (ateliers-contes pour enfants) | LARÈL (charte) | LiSTWÈ KAMALAKULi (l'histoire de Kamalakuli) | LAPO LiVKONT LAGWiYANN (couvertures de livres de contes guyanais) | KONT NWÉL : NWÉL KOROSONi--an kriyòl.-- en français. | KONT LÉKÒL (une expérience de conte au collège) | MALAN (bulletin de Krakémantò) | KRAKÉMANTÒ (Krakémantò quelques actions) | DOLO/NONGO (proverbes) | KANNAVAL (carnaval) | 28 ÒKTÒB LAJÒRNEN ENTÈRNASYONNAL KRiYÒL (journée internationale du créole) | KONT / ANASi TOLiLi / MATO (contes) | KAMALAKULi MATO 1999/2001 (festivals 1999/2001) | KAMALAKULi MATO 2003 (festival 2003) | KAMALAKULi MATO 2005 (festival 2005) | RAPÉ LAFONTENN (Jean de La Fontaine rapé) | KRAKÉ DAMAS (Léon-Gontran Damas rapé) | KETi  KOTi 2002 (la 2de Abolition de l'Esclavage-palò freedom) | KETi  KOTi 2004 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | KETi  KOTi 2006 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | KETi  KOTi 2007 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) |  KETi  KOTi 2009 Le Mois de la Mémwar (la 2de Abolition de l'Esclavage-documents à télécharger) | VÉYÉKONT LATOUSEN (KONT KÉ TEMBE) (veillée-contes de La Toussaint/contes et art plastiques) | VYANN KÉ JiBYÉ PÉY-A (faune dans les langues de Guyane) | LA TERRE DES PARiAS (présentation du cd) | PAGRALiV KONT (bibliographie contes) | PAGRALiV (bibliographie créoles et langues guyanaises) |PAGRALiV LÉKÒL (bibliographie langues et cultures guyanaises pour l'école) | MASAK (devinettes) | TAKi FOSi TEN (archives orales guyanaises) | MAY (liens) |

| KOURiLÈT (courriel)-zimaj kourilèt :krakemanto@wanadoo.fr |

[souzèv (menu)]